derviş

Yalnız yaşayan bir derviş, Sahra’nın bir köşesinde oturuyordu. Yanından adamlarıyla bir hükümdâr geçti.
Derviş, başını kaldırıp hükümdâra iltifât etmedi. Hükümdâr öfkelendi.

Vezir dervişe dedi ki:  “Niçin saygı göstermedin?”
Derviş cevap verdi:  “Hükümdâra söyle, kim kendisinden nimet umuyorsa, saygıyı ondan beklesin! Şunu da bilsin ki, hükümdârlar halkın koruması İçindir. Koyun, çoban İçin değildir. Fakât çoban, koyun içindir…”

Hükümdâr, dervişin sözünü beğendi ve: “Benden bir şey iste?” dedi.
Derviş cevap verdi: “Bir daha beni rahatsız etmemenizi istiyorum.”

Hükümdâr: “O hâlde bana öğüt ver?” deyince, derviş şunu söyledi: “Şimdi elinde nimet varken düşün; Zirvedesin! Allah için ne yapacaksan şimdi yap. Bu devlet de, saltânat da elden ele geçip gidecektir. Kalıcı olan, ahiret için yapılandır. Yapılan ibâdet bile olsa, Allah rızâsı için yapılmamışsa, dünyâlık olur, dünyâda Kalır…”

Bilge Dede klişe

 

Pin It